บ้านหลังแรก ธอส

บ้านหลังแรก ธอส

บ้านหลังแรก ธอส สินเชื่อที่น่าสนใจของ ธอส มีสินเชื่อไหนบ้างไปดู !

บ้านหลังแรก ธอส ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยนั้นต้องการมีบ้านเป็นของตนเอง วันนี้พวกเราได้มีสินเชื่อที่น่าดึงดูดของแบงค์ ธอส เพื่อเอามาให้ทุกคนนั้นได้ใช้เป็นตัวช่วยสำหรับเพื่อการตกลงใจสำหรับการใช้ซื้อบ้านเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก และก็สินเชื่อที่พวกเราเอามาให้มองนั้น จะต้องบอกเลยว่าเป็นสินเชื่อที่ดีทั้งสอง หากว่าพร้อมและก็ไปดูกันดีกว่า กับสินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง แล้วก็สินเชื่อบ้านล้านข้างหลัง จะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างก็ไปดูกันเลยย phuket property

บ้านหลังแรก ธอส

สินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง

ระบุช่วงเวลายื่นคำขอกู้ยืมเงินรวมทั้งทำนิติกรรมเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 แล้วก็จบกระบวนการทำนิติกรรมข้างในวันที่ 30 ธ.ค. 2564
(ดังนี้แบงค์สงวนสิทธิ์สำหรับการระบุช่วงเวลาจบโครงงานก่อนที่จะครบกำหนด ถ้าเกิดแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงงานแล้ว) phuket property

เป้าหมายการยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือห้องพัก
 2. เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก
 3. เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมตึก phuket property
 4. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึก หรือ ห้องพักจากสถาบันการเงินอื่น
 5. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินไม่จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมก่อสร้างตึก
 6. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึกจากสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งก่อสร้างตึก หรือ เพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมบำรุงตึก
  หมายเหตุ phuket property

นิยามคำว่า “ตึก” คือ บ้านเดี่ยว บ้านคู่แฝด ทาวเฮ้าส์ รวมทั้งตึกการซื้อขายเพื่อที่อยู่ที่อาศัย เว้นเสียแต่บ้านเช่าแล้วก็แฟลต

วงเงิน / ช่วงเวลาผ่อน

วงเงิน
วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อราย/ต่อหลักประกัน

ช่วงเวลาผ่อน
ช่วงเวลาการกู้ยืมไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำต้องไม่เกิน 70 ปี นอกจาก เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่แก่ปลดเกษียณมากยิ่งกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำต้องไม่เกิน 75 ปี รีวิวบ้านภูเก็ต

อัตราค่าดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราค่าดอกเบี้ย

ปีที่ 1 – ปีที่ 2 = 1.75% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR -3.40% ต่อปี
ปีที่ 4 – ปีที่ 5 = MRR -2.00% ต่อปี
ปีที่ 6 จนกระทั่งตลอดอายุคำสัญญา รีวิวบ้านภูเก็ต

 • กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป = MRR – 0.75% ต่อปี
 • กรณีลูกค้ารายย่อยผลประโยชน์ = MRR – 1.00% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

 1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ปริมาณร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้
 2. ค่าตีราคาหลักประกัน (1,900 – 2,300 บาท)
 3. ค่าลงทะเบียนสิทธิแล้วก็นิติกรรม (ไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย) รีวิวบ้านภูเก็ต

คุณลักษณะ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณลักษณะ
ราษฎรทั่วๆไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 25,000 บาท
ลูกค้าสามารถใช้สิทธิยื่นกู้ตามโครงงานนี้ได้ 1 ข้างหลัง/ห้อง ต่อ 1 เลขบัตรประชาชนแค่นั้น (1 ID : 1 Unit) กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ใช้สิทธิได้เพียงแค่ 1 ข้างหลัง/ห้อง แค่นั้น รีวิวบ้านภูเก็ต

เอกสาร

เอกสารด้านการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
 • สลิปค่าจ้างรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ) บ้าน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะด้านการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้ บ้าน
 • ภาพถ่ายธุรกิจการค้า
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาข้อตกลงจะซื้อจะขาย / คำสัญญามัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะรวมทั้งใบรับรองยอดยังเหลือ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน ยกตัวอย่างเช่น สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับที่ทำการที่ดิน (ทด.13 หรือ อำเภอช.23) บ้าน
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม/หนังสือแสดงเจ้าของแฟลต (อช.2) ทุกหน้า
 • เอกสารสิทธิ์ก่อสร้าง / เพิ่มเติม บ้าน
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ(หากมี) บ้านจัดสรรภูเก็ต

หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มอีก เพื่อใช้ประกอบใคร่ครวญการให้สินเชื่อของแบงค์ **

โครงงานบ้านล้านข้างหลัง

ระบุช่วงเวลายื่นคำขอกู้ยืมเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2562 แล้วก็จบช่วงเวลาทำนิติกรรมเมื่อแบงค์ให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงงาน ดังนี้ ไม่เกินวันที่ 30 เดือนธันวาคม 2564 บ้านจัดสรรภูเก็ต
ดังนี้ แบงค์สงวนสิทธิ์สำหรับในการกําทีดช่วงเวลาจบแผนการก่อนกําคราวด ถ้าแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงงานแล้ว

จุดประสงค์การยื่นกู้

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือแฟลต
เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก
เพื่อซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อผลดีสำหรับในการอาศัย กับจุดประสงค์ซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือห้องเช่า บ้านจัดสรรภูเก็ต

หมายเหตุ นิยามคำว่า “ตึก” คือ บ้านเดี่ยว บ้านฝาแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และก็ตึกการค้าขายเพื่อที่พักอาศัย เว้นเสียแต่บ้านเช่าและก็แฟลต

วงเงิน / ช่วงเวลาผ่อน

วงเงิน
วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1,200,000 บาท (ราคาตามข้อตกลงจะซื้อจะขายแล้วก็/หรือค่าก่อสร้างตึกไม่เกิน 1,200,000 บาท) บ้านจัดสรรภูเก็ต

ช่วงเวลาผ่อน
ช่วงเวลาการกู้ยืม ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 70 ปี

(1) กรณีรายได้ต่อเดือนต่อคนไม่เกิน 25,000 บาท

ปีที่ 1 – ปีที่ 5 คงเดิม = 3.00% ต่อปี
ปีที่ 6 จนกระทั่งตลอดอายุข้อตกลงกู้หนี้ยืมสิน
รายย่อย = MRR-0.75% ต่อปี

ผลประโยชน์ตัดเงินเดือน = MRR-1.00% ต่อปี
กรณีซื้อเครื่องมือฯ = MRR

(2) กรณีรายได้ต่อเดือนต่อคนเกิน 25,000 บาท

ปีที่ 1 – ปีที่ 3 คงเดิม = 3.00% ต่อปี
ปีที่ 4 จนกระทั่งตลอดอายุข้อตกลงกู้ยืม
รายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี

ผลประโยชน์ตัดลดเงินเดือน = MRR-1.00% ต่อปี
จุดหมายกู้ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือฯ
ปีที่ 1 จนกระทั่งตลอดอายุข้อตกลงกู้ยืมเงิน = MRR

ค่าธรรมเนียม

(1) กรณีรายได้ต่อเดือนต่อคนไม่เกิน 25,000 บาท

ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)
ค่าคิดราคาหลักประกัน (1,900 – 2,300 บาท)
ค่าลงทะเบียนสิทธิรวมทั้งนิติกรรม (1,000 บาทต่อราย)
ค่าขึ้นทะเบียนนิติกรรมจำนำ (1% ของวงเงินจำนำ)

(2) กรณีรายได้ต่อเดือนต่อคนเกิน 25,000 บาท

ค่าธรรมเนียมต่างๆจัดเก็บตามกฎระเบียบดำเนินงานสินเชื่อ

คุณลักษณะ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณลักษณะ

สามัญชนทั่วๆไปที่มีความต้องการมีที่อยู่ที่อาศัยเป็นของตัวเองในราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อหน่วย โดยเน้นกรุ๊ปผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มของผู้คนวัยทำงานหรือประชากรที่กำลังเริ่มสร้างครอบครัว รวมทั้งกรุ๊ปคนแก่

เอกสาร

เอกสารส่วนตัว

 • บัตรประชาชน / บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
 • ทะเบียนสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้าหากมี)
 • สำเนาใบแปลงชื่อ – สกุล (ถ้าเกิดมี)
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่รัก (ถ้าหากมี)

เอกสารด้านการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
 • สลิปค่าตอบแทนรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
 • ภาพถ่ายกิจการค้า
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาข้อตกลงจะซื้อจะขาย / คำสัญญามัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะแล้วก็ใบรับรองยอดหลงเหลืออยู่ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของตึก
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือเจ้าของห้องเช่า/อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุมัติก่อสร้าง / เพิ่มเติม
 • แบบแปลน
 • ใบคาดคะเนก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติมอีก เพื่อใช้ประกอบพินิจการให้สินเชื่อของแบงค์ **


บทความอื่นที่น่าสนใจ : บ้านสีเขียวมะนาว สินเชื่อบ้านแลกเงิน

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU) ภูเก็ตวิลล่า 2021