ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ ปี 2566

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ ปี 2566

Contents

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ ปี 2566

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ ปี 2566

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ ปี 2566 เวลา คือ คราวหรือเวลา ความปลอดภัยหรือการบรรลุผลสมหวัง อวยความเป็นมงคลแก่ผู้ประกอบกิจการนั้น ทางโหราศาสตร์ใด้ระบุยามไว้ 9 เวลา แม้กระนั้นเวลาที่เป็นซ่อมเวลา หรือโอกาสที่ดีเหมาะสมแก่งานมงคล อย่างเช่น บ้านโมเดิร์นบนเนิน

  • 1. มหัทธโณยาม หมายความว่า คนมั่งคั่ง ผู้เจริญ คนรวย เป็นโอกาสที่เหมาะกับงานมงคลต่างๆอาทิเช่น ขึ้นบ้านใหม่ สมรส ก่อสร้างตึก ธุรกิจการคลัง กิจการค้าอุตสาหกรรม เปิดร้านค้า ลาสึกบท รวมทั้งสะเดาะเคราะห์
  • 2. ภูเขาไม่ขว้างโลเวลา แสดงว่า แพทย์แผ่นดิน เป็นยามที่เหมาะกับงานมงคลต่างๆได้แก่ งานที่อยากได้ความมั่นคงยั่งยืนถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การกสิกรรม การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกบ้าน ชูศาลเจ้า สมรส ขึ้นบ้านใหม่ ลาสึกบท รวมทั้งเปิดตึกร้านค้า
  • 3. เทวีเวลา มีความหมายว่า ราชินี ความสวยงามหรูหรา ความมีเสน่ห์ โชคลาภ แล้วก็การสมความหวัง เป็นเวลาที่เหมาะกับการเข้าพบผู้ใหญ่ การหมั้นหมายแล้วก็แต่งงาน การส่งตัวเจ้าสาวแล้วก็เข้าห้องหอพัก แนวทางการทำธุรกิจการค้าที่อยากได้เกียรติศักดิ์และก็มีเสน่ห์ งานทรงเกียรติ งานเชิงศิลป์ตกแต่งชั้นสูง เปิดร้านค้าเพชรนิลจินดาเครื่องเพชรพลอย ร้านเสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า การโฆษณา ลาสึกบท ขึ้นบ้านใหม่ ขอความรัก งานเพื่อความสงบ และก็ งานมงคลต่างๆ
  • 4. ราชาฤกษ์ มีความหมายว่าผู้มีอิทธิพล ผู้กุมอำนาจบุญบารมี พระเจ้าอยู่หัว เป็นกาลที่เหมาะกับงานราชพิธี งานราชการงานเมือง งานที่อยากชักพาให้คนอื่นๆดำเนินตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน การสืบเสาะหาความโด่งดังเกียรติศักดิ์ การเข้าพบผู้ใหญ่ งานแต่งงานที่หรูหราทรงเกียรติ ลาสึกบท การขึ้นบ้านใหม่ แล้วก็งานมงคลต่างๆ

เวลาขึ้นบ้านใหม่ 2566

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ ปี 2566

โอกาสขึ้นบ้านใหม่ ม.ค. 2566


วันพุธที่ 4 ม.ค. 2566
วันศุกร์ที่ 6 ม.ค. 2566
วันเสาร์ที่ 21 เดือนมกราคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนมกราคม 2566
วันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 2566

กาลขึ้นบ้านใหม่ กุมภาพันธ์ 2566


วันพุธที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
วันศุกร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
วันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 2566
วันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 2566
วันอังคารที่ 7 ก.พ. 2566
วันศุกร์ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
วันอังคารที่ 14 ก.พ. 2566
วันพุธที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
วันศุกร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
วันอาทิตย์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่พักสามร้อยยอด

กาลขึ้นบ้านใหม่ มีนาคม 2566


วันเสาร์ที่ 4 เดือนมีนาคม 2566
วันเสาร์ที่ 11 เดือนมีนาคม 2566
วันจันทร์ที่ 13 มี.ค. 2566
วันศุกร์ที่ 17 เดือนมีนาคม 2566
วันจันทร์ที่ 20 มี.ค. 2566
วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม 2566
วันเสาร์ที่ 25 มี.ค. 2566
วันศุกร์ที่ 31 เดือนมีนาคม 2566

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ ปี 2566

กาลขึ้นบ้านใหม่ เมษายน 2566


วันจันทร์ที่ 3 เดือนเมษายน 2566
วันเสาร์ที่ 8 ม.ย. 2566
วันพุธที่ 12 เดือนเมษายน 2566
วันอาทิตย์ที่ 16 ม.ย. 2566
วันจันทร์ที่ 17 เดือนเมษายน 2566

กาลขึ้นบ้านใหม่ พ.ค. 2566


วันพุธที่ 3 พ.ค. 2566
วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนพฤษภาคม 2566
วันจันทร์ที่ 22 พ.ค. 2566
วันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 2566
วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 2566
วันอังคารที่ 30 พ.ค. 2566

โอกาสขึ้นบ้านใหม่ มิ.ย. 2566


วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมิถุนายน 2566
วันเสาร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน 2566
วันพุธที่ 14 เดือนมิถุนายน 2566
วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมิถุนายน 2566
วันเสาร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน 2566
วันจันทร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน 2566
วันพุธที่ 28 เดือนมิถุนายน 2566

ยามขึ้นบ้านใหม่ กรกฎาคม 2566


วันเสาร์ที่ 1 ก.ค. 2566
วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค. 2566
วันพุธที่ 12 ก.ค. 2566
วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ค. 2566
วันพุธที่ 19 ก.ค. 2566
วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2566
วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2566

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ ปี 2566

โอกาสขึ้นบ้านใหม่ ส.ค. 2566


วันพุธที่ 2 ส.ค. 2566
วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนสิงหาคม 2566
วันเสาร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม 2566
วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 2566
วันจันทร์ที่ 14 ส.ค. 2566
วันอาทิตย์ที่ 27 ส.ค. 2566
วันจันทร์ที่ 28 ส.ค. 2566
วันอังคารที่ 29 เดือนสิงหาคม 2566
วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนสิงหาคม 2566 ที่พักสามร้อยยอด

โอกาสขึ้นบ้านใหม่ ก.ย. 2566


วันเสาร์ที่ 2 ก.ย. 2566
วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ย. 2566
วันอังคารที่ 12 ก.ย. 2566
วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ย. 2566
วันอังคารที่ 19 เดือนกันยายน 2566
วันพุธที่ 27 ก.ย. 2566

กาลขึ้นบ้านใหม่ ตุลาคม 2566


วันพุธที่ 11 ต.ค. 2566
วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนตุลาคม 2566
วันเสาร์ที่ 14 เดือนตุลาคม 2566
วันพฤหัสบดีที่ 19 ต.ค. 2566
วันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค. 2566
วันอังคารที่ 31 ต.ค. 2566

กาลขึ้นบ้านใหม่ พ.ย. 2566


วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2566
วันพุธที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2566
วันอังคารที่ 21 พ.ย. 2566
วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย. 2566
วันจันทร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน 2566
วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2566

กาลขึ้นบ้านใหม่ ธันวาคม 2566


วันจันทร์ที่ 11 ธ.ค. 2566
วันพุธที่ 13 ธ.ค. 2566
วันเสาร์ที่ 16 ธ.ค. 2566
วันจันทร์ที่ 25 ธ.ค. 2566
วันพุธที่ 27 ธ.ค. 2566

การขึ้นบ้านใหม่เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะสามารถช่วยสร้างความเป็นมงคล เสริมความร่ำรวยให้กับบ้านได้ วันนี้พวกเราก็ได้ทราบดีแล้วว่าในปี 2566 ควรจะขึ้นบ้านใหม่วันไหนดีตามยามขึ้นบ้านใหม่ในแต่ละเดือน รวมทั้งรู้ดีว่าขึ้นบ้านใหม่จำต้องตระเตรียมอะไรบ้างแล้วก็วิธีการทำพิธีการขึ้นบ้านใหม่แบบเรียบง่ายอย่างแม่นยำ 

แม้กระนั้นการขึ้นบ้านใหม่ก็เป็นเหตุเดียวเพียงแค่นั้น รวมทั้งยังมีต้นสายปลายเหตุอื่นๆที่จะสามารถช่วยสนับสนุนความมั่งมีมั่งคั่งให้กับบ้านได้เหมือนกัน อาทิเช่น การรีไฟแนนซ์บ้าน ที่จะสามารถช่วยลดดอก ลดจำนวนเงินผ่อนทุกเดือน รวมทั้งช่วยทำให้ผ่อนบ้านหมดได้เร็วขึ้นอีกด้วย read more : assetdata.land