สินเชื่อบ้าน ออมสิน

สินเชื่อบ้าน ออมสิน

Contents

สินเชื่อบ้าน ออมสิน สำหรับใครที่อยากได้บ้านนั้นก็มาดูก่อนว่าต้องทำอะไรบ้าง !

สินเชื่อบ้าน ออมสิน สินเชื่อบ้านช่วยสานฝันเรื่อง บ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อน ไขสบายๆธนาคารออมสินรู้เรื่อง และก็ รู้ดีถึงความจำต้อง การมีบ้าน ซึ่งจะเป็นฐานราก สำคัญของการ เริ่มชีวิตที่ดี ก็เลยมุ่งสนับสนุน และก็ ช่วยสานฝันของท่าน ให้เป็นจริง ด้วยข้อแม้สบายๆและไม่ยุ่งยากเหมือนอย่างที่คิด จบทุกสิ่งที่มีความต้องการอ่อน​​งบ้านที่เดียวครบ phuket property

 • ซื้อที่ดินเพื่อตระเตรียม ก่อสร้างตึก
 • ซื้อที่ดินพร้อม ตึกหรือห้องเช่า phuket property
 • ซื้อที่ดิน แล้วก็ ก่อสร้างตึกในที่ดินนั้น
 • ซื้อที่ดินที่มีตึก ของตน หรือคู่บ่าวสาวก่อสร้างอยู่แล้ว
 • เพื่อก่อสร้าง หรือ เพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก
 • เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดิน หรือห้องพัก ของตน หรือคู่ชีวิต จากสถาบันการเงิน phuket property

เนื้อหาสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน ออมสิน

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ได้ทุกกรณี รวมกันไม่เกินปริมาณร้อยละ 100 ของราคาค้าขาย หรือ ราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้​ phuket property

 1. กรณีกู้เพื่อหาที่พักอาศัย

คำสัญญาที่อยู่ที่อาศัยข้างหลังที่ 1
(1) กรณีหลักประกันราคาแพงค้าขายต่ำลงยิ่งกว่า 10 ล้านบาท รีวิวบ้านภูเก็ต

ที่ดินพร้อมตึก ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
ห้องพัก ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 90 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า รีวิวบ้านภูเก็ต

(2) สำหรับที่พักอาศัยที่ราคาแพงซื้อขายแลกเปลี่ยนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า รีวิวบ้านภูเก็ต

ข้อตกลงที่พักที่อาศัยข้างหลังที่ 2

(1) กรณีหลักประกันราคาแพงซื้อขายแลกเปลี่ยนต่ำลงยิ่งกว่า 10 ล้านบาท รีวิวบ้านภูเก็ต

กรณีผ่อนหนี้คำสัญญาที่พักอาศัยข้างหลังที่ 1 ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 90 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า ในกรณีที่ดิน พร้อมตึกหรือห้องพัก บ้าน

กรณีผ่อนหนี้คำสัญญาที่พักอาศัยข้างหลังที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 80 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า ในกรณีที่ดินพร้อมตึกหรือห้องเช่า บ้าน

(2) สำหรับที่พักอาศัยที่ราคาแพงซื้อขายแลกเปลี่ยนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 80 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า บ้าน

ข้อตกลงที่อยู่ที่อาศัยข้างหลังที่ 3

(1) ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 70 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า บ้าน

 1. กรณีกู้เพื่อก่อสร้างหรือเพิ่มเติมซ่อมตึก

ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาประเมินของตึกที่ก่อสร้างหรือเพิ่มเติมซ่อมบำรุง แต่ว่าจำเป็นต้องไม่เกินอัตราส่วนตามที่ตั้งไว้ตามข้อ 1. สุดแต่กรณี บ้าน

กรณีกู้เพิ่มเติมอีก

กู้เพิ่มเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อรับรองสินเชื่อ แล้วก็เป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริง แม้กระนั้นเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งหมดทั้งปวง จะต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า บ้านจัดสรรภูเก็ต

กู้เสริมเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริงแม้กระนั้นเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งปวง จำต้องไม่เกินปริมาณร้อยละ 100 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า บ้านจัดสรรภูเก็ต

ช่วงเวลาจ่ายเงินกู้

กรณีกู้เพื่อหาที่พักที่อาศัย

ไม่เกิน 40 ปี นับจากเดือน ที่จำเป็นต้องจ่ายเงินกู้ แล้วก็ ดอกงวดแรก ตามที่ได้มีการกำหนด ในคำสัญญา แล้วก็เมื่อรวมอายุ ผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่าย เงินกู้ยืมจำเป็นต้องไม่เกิน 65 ปี นอกจาก เจ้าของธุรกิจ ซึ่งสามารถพิสูจน์ รายได้ที่แน่ๆ เมื่อรวมอายุ ผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้จำต้องไม่เกิน 70 ปี แต่ว่าถ้าเกิดหลักประกัน เป็นตึกการขาย (เรือนแถว) ให้กู้เป็นสินเชื่อเคหะ ได้ไม่เกิน 2 คูหา และก็ระบุช่วงเวลา จ่ายเงินกู้ โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ บ้านจัดสรรภูเก็ต

กรณีกู้เพื่อหาที่พักอาศัย ไม่เกิน 40 ปี

กรณีกู้เพิ่อประกอบการค้ารวมทั้งอาศัย ไม่เกิน 30 ปี

ดังนี้กรณีกู้เพิ่มอีกเพื่อก่อสร้างหรือเพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึกจะขยายช่วงเวลาจ่ายเงินกู้จากข้อตกลงเดิมก็ได้ แต่ว่าจำเป็นต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง บ้านจัดสรรภูเก็ต

กรณีกู้เพิ่มอีกเพื่อเป็นค่าสัญญาประกันชีวิตเพื่อรับรองสินเชื่อ บ้านจัดสรรภูเก็ต

รวมทั้ง/หรือในกรณีที่มีการกู้เสริมเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ให้เป็นไปตามนี้ บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. กู้เพิ่มเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อรับรองสินเชื่อ แล้วก็เป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริง แต่ว่าเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งหมดทั้งปวง จะต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
 2. กู้เสริมเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริงแม้กระนั้นเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งปวง จำเป็นต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

ดอก

อัตราค่าดอกเบี้ยเป็นไปตามที่แบงค์ระบุ

เนื้อหาการสมัคร

คุณลักษณะ

 • เป็นผู้ฝากเงินชนิด เผื่อเรียกของแบงค์
 • แก่ครบ 20 ปีขึ้นไป แล้วก็เมื่อรวมอายุผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี นอกจาก เจ้าของธุรกิจซึ่งสามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่ๆ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับ ช่วงเวลา ที่จ่ายเงิน กู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีอาชีพรวมทั้งรายได้แน่ๆ phuket property
 • การยืมร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความเชื่อมโยงเป็นคู่บ่าวสาว ลูก พ่อ คุณแม่ หรือ ญาติพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องครอบครองร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้

4.2 กู้ร่วมกับบุคคล อื่นที่นอกจาก จาก (4.1) จำต้องครอบครองร่วม ในหลักประกันทุกคน
ดังนี้ ในเรื่องที่กู้ร่วมกับบุคคล อื่นให้นับช่วงเวลา จ่ายเงินกู้ตาม อายุของผู้กู้ที่แก่น้อย ที่สุดเพียงผู้เดียว

หลักประกัน

 • ที่ดิน หรือที่ดิน พร้อมตึก หรือแฟลต ตามเป้าประสงค์ ที่ขอกู้และก็ตั้งอยู่ใน แหล่งชุมชนที่มี ความรุ่งโรจน์ มีกระแสไฟฟ้า สาธารณูปโภค อื่นๆตามความ ต้อง และก็มีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ ผ่านเข้าออก ได้สบาย
 • สิทธิการเช่าที่ดินแล้วก็ / หรือตึกตามหลักมาตรฐาน ที่แบงค์ประกาศระบุ
 • หลักทรัพย์จากที่แบงค์ประกาศระบุ

เอกสารประกอบกิจการกู้

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ แล้วก็คู่ครอง
 • สำเนาเอกสารสำคัญแต่งงาน หรือสำเนาใบแสดงการหย่าร้าง หรือสำเนา ใบมรณบัตรของผู้แต่งงาน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้รวมทั้งคู่แต่งงาน


บทความอื่นที่น่าสนใจ : บ้านสีเขียวมะนาว

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU) ภูเก็ตวิลล่า 2021