สัญญาเช่าบ้าน

สัญญาเช่าบ้าน

สัญญาเช่าบ้าน ที่จำต้องทราบ เตรียมความพร้อมให้พร้อมก่อนที่จะตัดสินใจเช่า-ให้เช่า

สัญญาเช่าบ้าน เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทราบรวมทั้งควรจะจัดเตรียมให้พร้อมก่อนปลดปล่อยเช่าหรือให้เช่า ไม่ว่าจะเป็นการปลดปล่อยเช่าห้อง คอนโด ห้องแถว หรือตึกการขาย ย่อมควรจะมีกติการะหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อน ไม่เพราะฉะนั้นอาจจะมีการเกิดปัญหาตามมาได้ อาจจะมีการเกิดการไม่ จ่ายค่าเช่า ทำของที่อยู่ในบ้านเสียหาย สร้างความลำบากให้กับเจ้าของบ้าน ดั้งจมูกนั้นก่อนที่จะคิดที่จะตัดสินใจจะให้เช่าบ้านหรือจะเช่าห้อง ผู้ให้เช่ารวมทั้งผู้เช่าควรศึกษาเรียนรู้เนื้อหาของสัญญาเช่าบ้านให้ดีเพื่อลดปัญหาที่อาจจะมีการเกิดขึ้นในอนาคตได้ วันนี้พวกเราจะพาไปทำความเข้าใจกับสัญญาเช่าบ้าน เอกสารประกอบ สัญญาเช่าบ้าน หรือ ฟอร์มสัญญาเช่าบ้าน ว่าจะมีหลักเกณฑ์หรือหลักเกณฑ์อะไรบ้าง phuket property

สัญญาเช่าบ้าน

ข้อแรกจำเป็นต้องบอกก่อนว่า สัญญาเช่าบ้านเป็น หนังสือหรือเอกสาร ที่เป็นกติกา ตลาด พระ ภูเก็ต ด้วยกันระหว่างผู้ให้เช่ารวมทั้ง ผู้เช่าหรือคนที่ใช้ประโยชน์ เพื่อมีความรู้ตรงกันทั้งยัง 2 ข้าง เป็นข้อตกลงต่าง ทดแทนที่ผู้ให้เช่า ยินยอมให้มีการใช้ประโยชน์ในบ้านส่วนผู้เช่ามอบเงินหรือ “ค่าใช้จ่ายในการเช่า” ได้ผลสำเร็จทดแทน โดยจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ ผู้เช่าจะมีสิทธิเพียงแต่ได้ใช้ประโยชน์ในเงินทองในเวลาหนึ่งตามคำสัญญาเพียงแค่นั้น phuket property

หลักเกณฑ์สำหรับในการทำความตกลงเช่าห้อง

การมีเจตนาทำข้อตกลง กันระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้ เช่าก็จัดว่ากำเนิดสัญญาเช่าบ้านแล้ว แม้กระนั้นในทางข้อบังคับนั้นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด ต่างก็จะต้องมีหลักฐานที่เป็นหนังสือหรือมีเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน ถ้าไม่ทำถ้ามีปัญหาขึ้นมาจะไม่สามารถที่จะใช้ฟ้องคดีบังคับคดีในศาลได้ โดยสัญญาเช่าบ้านแบ่งเป็น 2 แบบเป็น phuket property

 1. สัญญาเช่าบ้านแบบช่วงเวลาไม่เกิน 3 ปี

กำหนดให้ทำเป็นหนังสือสัญญาเช่าห้องโดยมีการลงชื่อของ 2 ข้างอีกทั้งผู้ให้เช่ารวมทั้งผู้เช่า ระหว่างกันได้เอง phuket property

 1. สัญญาเช่าบ้านแบบช่วงเวลาที่ 3 ปีขึ้นไป

กำหนดให้ทำเป็นหนังสือแล้วก็จะต้องมีการ ลงทะเบียน ลงนามทั้งยัง 2 ข้าง ต่อบุคลากรข้าราชการ ก็เลยจะใช้ฟ้องร้องคดีบังคับคดีได้ นอกนั้นการทำข้อตกลงเช่าห้องในระยะ 3 ปีขึ้นไปจึงควรเสียค่าบริการให้แก่ข้าราชการกรมที่ดินอีกด้วย phuket property

การทำความตกลงเช่าห้องบางรายก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีคำสัญญา แบบพิเศษหรือข้อตกลง ต่างทดแทนพิเศษ ที่ทำไว้เพื่อเป็ รีวิวบ้านภูเก็ต นการตกลง กันเพิ่มเติมอีกที่นอกเหนือจากการจ่ายค่าเช่าแล้ว ผู้เช่าควรต้องซ่อมบำรุงหรือบำรุงอสังหาริมทรัพย์เมื่อทรุดโทรมด้วย

หน้าที่ของผู้ให้เช่าในสัญญาเช่าบ้าน

ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ จะต้องส่งอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้เช่าตามคำสัญญา โดยอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่านี้จำเป็นที่จะต้องอยู่ในภาวะ ที่เหมาะสมแก่การใช้ผลดี หรือพักอาศัย ยิ่งไปกว่านี้ผู้ให้เช่ายัง จำต้องดูแลแล้วก็ ทะนุบำรุงอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้เช่า เว้นแต่ว่าจะทำเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านที่เป็นกติกาแบบพิเศษที่ให้ภาระหน้าที่แก่ผู้เช่าเป็นคนดูแลเอง รีวิวบ้านภูเก็ต

หน้าที่ของผู้เช่าในสัญญาเช่าบ้าน

เป็น การที่ผู้เช่าจะเข้ามา ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ นั้นควรมีการจ่ายผลตอบแทน ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าให้ตรงตามปริมาณ แล้วก็ตรงเวลาที่ได้ตกลงกัน ไว้และก็จำต้องใช้ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์ จากที่ตกลงกันไว้ รีวิวบ้านภูเก็ต

การห้ามข้อตกลงสัญญาเช่าบ้าน

การหยุดของ สัญญาเช่าบ้านอาจมีเหตุผลมาจากผล ตามกฎหมาย เช่น การหมดสัญญาเช่าตาม ที่ตกลงกันไว้ ผู้เช่าที่พักอาศัยเสียชีวิต หรืออสังหาริมทรัพย์ นั้นหายไปหรือไฟลุก ข้อบังคับอนุญาตให้ผู้ ให้เช่าหรือผู้เช่า สามารถเลิกการเช่าได้โดยไม่ต้องแจ้ง หรือในกรณีที่มีฝ้ายข้างใดข้างหนึ่งทำผิด หน้าที่ดังที่เจาะจงไว้ ในสัญญาเช่า เช่น ไม่ชำระค่าเช่า ไหมกระทำตามกติกาที่ทำร่วมกัน ถ้าเกิดสัญญาเช่าเป็นแบบไม่ระบุช่วงเวลาการเช่า แต่ละข้างสามารถบอกยกเลิกคำสัญญาได้แม้กระนั้นต้องแจ้งบอกให้อีกข้างหนึ่งรับทราบก่อน แต่ว่าไม่มีความจำเป็นต้องบอกล่วงหน้าเกินกว่า 2 เดือน รีวิวบ้านภูเก็ต

ข้อมูลในทำหนังสือสัญญาเช่าบ้าน

นอกเหนือจากการที่จะจำเป็นต้องทำความเข้าใจ เกี่ยวกับสัญญาเช่าบ้านรวมทั้งข้อกำหนดกฎหมายต่างๆมาบ้างแล้ว พวกเราควรมีการเตรียมข้อมูลสำหรับในการทำหนังสือสัญญาเช่าบ้าน เอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน รวมทั้งข้อมูลที่จำเป็นต้องเจาะจงไว้ภายในสัญญาเช่าบ้านต้องมีอะไรบ้าง ดังต่อไปนี้ บ้าน

 1. ข้อมูลผู้ให้เช่ารวมทั้งผู้เช่า

โดยในสัญญาเช่าบ้าน ต้องมีการกำหนด ข้อมูลส่วนตัวทั้งยังชื่อ ชื่อสกุล ข้อมูลเลขประจำตัวสามัญชน และก็ที่อยู่ถิ่นฐานของผู้ให้เช่าแล้วก็ผู้เช่า รวมทั้งมีการระบุหรือกำหนดบุคคลที่สามารถยนต์เข้ามาอยู่ในบ้านเช่าด้วย แล้วก็ถ้าผู้ให้เช่าไม่ยินยอมผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะไล่บุคคลที่มิได้อยู่ในสัญญาเช่าออกไปจากบ้านได้ บ้าน

 1. ข้อมูลที่อยู่ที่อาศัยที่ให้เช่า

โดยในเอกสารประกอบข้อตกลง เช่าห้องหรือคำสัญญา เช่าห้อง ควรมีการกำหนดชนิดของ เงินทองที่ให้เช่า เหตุว่าเป็นบ้าน คอนโด หรือห้องแถว รวมทั้งจะต้องมีการกำหนด ให้แจ้งชัดว่าอสังหาริมทรัพย์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ตึก ซอกซอย ถนนหนทาง ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้ครบสมบูรณ์ รวมทั้งแม้ในบ้านมีสินทรัพย์อื่นๆด้วย ก็จำเป็นจะมีการเจาะจงเอาไว้ภายในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านให้ชัดแจ้ง เป็นต้นว่า เครื่องเรือนต่างๆเตียง ตู้แช่เย็น ทีวี กุญแจห้อง ฯลฯ บ้าน

 1. เป้าประสงค์สำหรับการเช่า

ควรมีการเจาะจงให้กระจ่างในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน ว่ามีการใช้ประโยชน์ในแบบใดซึ่งโดยมากการเช่าก็เพื่อพักอาศัยเพียงแค่นั้น ทั้งยังผู้ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ให้เช่าสามารถที่จะระบุปริมาณผู้ที่อยู่อาศัยได้ด้วย บ้าน

 1. ช่วงเวลาสำหรับเพื่อการเช่าแล้วก็อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับเช่า

ควรจะมีการกำหนดเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านอย่างเห็นได้ชัดเกี่ยวกับช่วงเวลาเริ่มแล้วก็ช่วงเวลาจบว่าปรารถนาเช่าเป็นทุกเดือนหรือทุกปี ยิ่งกว่านั้นควรมีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าต่อเดือนไว้อย่างเห็นได้ชัด ควรจะมีการเขียนเป็นตัวเลขและก็เป็นตัวหนังสือ พร้อมเจาะจงวิถีทางในจ่ายค่าเช่า นอกนั้นยังจำเป็นต้องเจาะจงวันเวลาสำหรับการจ่ายค่าเช่าอีกด้วย บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. เงินประกันหรือค่าเงินมัดจำต่างๆ

เพื่อปกป้องหรือลดปัญหาระหว่างผู้ให้เช่าแล้วก็ผู้เช่าในวันหลัง โดยในสัญญาเช่าบ้านควรจะมีการกำหนดจำนวนเงินรับรองไว้อย่างแจ่มแจ้ง การกำหนดอัตราเงินประกันจำเป็นที่จะต้องเก็บในอัตราที่ข้อบังคับระบุแค่นั้น ได้แก่ จะต้องไม่เกินปริมาณ 3 เท่าของค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าทุกเดือน ยิ่งกว่านั้นบางครั้งอาจจะบอกว่าเงินมัดจำจะถูกใช้ประโยชน์ในกรณีใดหรือเมื่อกำเนิดปัญหาใด รวมทั้งควรจะมีการระบุช่วงเวลาสำหรับเพื่อการคืนเงินรับรองหรือเงินมัดจำให้กับผู้เช่าด้วย บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. รายจ่ายอื่นๆ

เช่น ภาษี ค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟ ควรมีการเจาะจงให้แจ่มแจ้งในสัญญาเช่าบ้าน ว่าคนใดมีบทบาทจำเป็นต้องรับผิดชอบ บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. การรักษาสินทรัพย์ที่เช่า

ผู้ให้เช่าควรมีหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบไว้ให้แก่ผู้เช่าในสัญญาเช่าบ้าน ต้องกำหนดให้ผู้เช่าจำต้องดูแลอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าให้ราวกับเป็นบ้านของตนเอง แล้วก็ในเรื่องที่อสังหาริมทรัพย์ที่เช่าเสีย ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่ารู้ในทันที บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. ค่าปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมหรือค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงการรักษา

ควรจะเจาะจงหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้สอยสำหรับในการบำรุงปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมให้เอาไว้ในสัญญาเช่าบ้านให้แน่ชัด มีอะไรบ้างที่ผู้ให้เช่าและก็ผู้เช่าจำเป็นต้องรับผิดชอบบ้างและก็แม้ผู้เช่าทำเสียหายเกินข้อเท็จจริง ผู้เช่าควรมีภาระหน้าที่ บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. การปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า

ควรมีการกำหนดให้แจ้งชัดในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านว่าผู้เช่าจะดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมสินทรัพย์ที่เช่ามิได้ จะทำเป็นก็เมื่อได้รับความยินยอมพร้อมใจจากผู้ให้เช่าแค่นั้น รวมทั้งจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนด้วย รวมทั้งแม้ผู้เช่ามีการตกแต่งรวมทั้งนำของมาติดไว้กับตัวบ้านให้เช่า สิ่งที่เพิ่มเติมจำเป็นต้องกลายเป็นเจ้าของของผู้ให้เช่า โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องเงิน แม้กระนั้นหากว่าต้องการจะรื้อถอน ผู้เช่าควรต้องรื้อถอนสิ่งที่นำเพิ่มเติมนั้นรวมทั้งจัดแจงซ่อมบำรุงบ้านที่เช่าให้อยู่ในภาวะธรรมดาทุกสิ่งโดยผู้เช่าต้องเป็นผู้ออกรายจ่ายเองทั้งหมดทั้งปวง

 1. การบุกรุกในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า

ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน จะต้องมีการกำหนดเหตุว่าถ้าหากว่ามีบุคคลใดรุกล้ำเข้ามาในรอบๆสินทรัพย์ที่เช่า มีการรบกวนหรืออ้างสิทธิอะไรก็ตามผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่ารู้ในทันที แล้วก็ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะตรวจหรือเข้าไปซ่อมบำรุงเงินที่เช่า ผู้เช่าจำเป็นจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้เช่าได้ตลอดระยะเวลา โดยผู้ให้เช่าแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน

 1. ข้อตกลงการปลดปล่อยเช่าช่วง

ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน ควรมีการเจาะจงเพราะผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิที่จะโอนสิทธิการเช่าและก็การเช่าตอนไม่ว่าจะทั้งผองหรือเล็กน้อยไปให้คนอื่นๆได้

 1. การอนุญาตมีสัตว์เลี้ยง

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน จะต้องมีการตกลงกันระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า โดยส่วนมากผู้ให้เช่ามักไม่ยินยอมให้มีการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงในบ้านเช่า แต่งบางที่อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการยอมจำนนให้นำสัตว์เลี้ยงบางประเภทเข้ามาเลี้ยงได้ แต่ว่าจะต้องมีข้อจำกัดการเลี้ยงกำหนดไว้ด้วย

ข้อบังคับเมื่อทำผิดข้อตกลง

เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเพื่อการทำข้อตกลงเช่าห้อง ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านผู้ให้เช่ารวมทั้งผู้เช่าจะต้องมีการทำข้อตกลงกันให้แจ้งชัดเพื่อไม่ให้กำเนิดปัญหาขึ้นในคราวหลังใด แบบอย่างของการไม่ทำตามสัญญาเช่า เป็นต้นว่า ผู้เช่าออกก่อนสัญญาเช่าหรืออยู่ไม่ครบคำสัญญา ผู้ให้เช่าก็มีสิทธิที่จะยึดเงินมัดจำคืนทั้งสิ้นได้ หรือในเรื่องที่ผู้เช่าไม่ทำตามสัญญาไหมทำตามกติกาที่กำหนดไว้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะให้ผู้เช่าทำตามข้อตกลงข้างในที่ระบุหรือสามารถเรียกเรียกร้องค่าเสียหายได้ ทั้งยังยังมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสัญญาได้

กรณีผิดนัดชำระค่าเช่าที่พักที่อาศัย

ในเรื่องที่ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าบ้าน ผู้เช่าควรต้องชำระค่าปรับดอก 15% ต่อปี นับจากวันที่ผิดนัดจ่ายเป็นต้นไปจนกระทั่งจะจ่ายเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วก็จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผู้ให้เช่าเสียไปเพื่อการทวงหนี้สินที่ค้างจ่ายนี้

ในกรณีที่มีการบอกยกเลิกคำสัญญาเลิกร้าง

ควรมีการกำหนดในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านอย่างเห็นได้ชัดเพราะ ไม่ว่าจะเลิกข้อตกลงด้วยเหตุถึงกำหนดช่วงเวลาการเช่า หรือสาเหตุใดก็ตาม ผู้เช่าจำต้องย้ายสินทรัพย์ออกมาจากทรัพย์สินที่เช่ารวมทั้งส่งกลับเงินทองที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าในภาวะที่เป็นระเบียบภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าบ้าน แล้วก็ภายหลังจากบอกยกเลิกคำสัญญาแล้ว ผู้เช่ายังมิได้มอบทรัพย์สมบัติที่เช่าหรือยังมิได้ย้ายเงินออกไป ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะเข้าครอบครองสถานที่เช่าได้ รวมทั้งให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิย้ายสินทรัพย์ออกมาจากสถานที่เช่าได้โดยผู้เช่าควรต้องรับผิดชอบในค่าใช้สอยสำหรับการย้ายสินทรัพย์ด้วย

การต่อสัญญาเช่าห้อง

โดยส่วนมากมักลงนามอย่างน้อย 1 ปีเป็นต้นไป แต่ว่าก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาสำหรับในการเช่าได้จากที่ตกลงกัน ซึ่งในสัญญาเช่าบ้านจะต้องมีการกำหนดอย่างแจ่มแจ้งว่าช่วงเวลาสำหรับการบอกไม่ต่อสัญญาเป็นกี่วันก่อนหมดสัญญา ส่วนมากควรจะบอกให้ทราบว่าจะไม่ต่อสัญญาเช่าให้แก่ผู้ให้เช่ารู้ก่อนหมดสัญญาภายในช่วงระยะเวลา 30-45 วัน แล้วก็จำต้องบอกกล่าวโดยมีหลักฐานที่กระจ่างแจ้ง แล้วก็ถ้าหากผู้เช่าอยากยืดอายุสัญญาเช่าต้องมีกฎเกณฑ์ให้แจ่มกระจ่าง


บทความอื่นที่น่าสนใจ : บ้านสีเขียวมะนาว

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU) ภูเก็ตวิลล่า 2021